«

Przygotowanie pacjenta do zabiegu ze znieczuleniem ogólnym

Sick pooch in bedPrzed planowanym zabiegiem operacyjnym lekarz weterynarii przeprowadza badanie kliniczne zwierzęcia, mające na celu ustalenie jego stanu zdrowia. Dodatkowo, szczególnie u starszych pacjentów  może zlecić wykonanie badań dodatkowych: badania krwi i badania elektrokardiograficznego, celem wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

Zaleca się 12-24 godziną głodówkę przed  zabiegiem. Długość głodówki zależna jest od rodzaju  wykonywanego zabiegu operacyjnego. Pełen żołądek nasila  wymioty  będące skutkiem ubocznym środków sedacyjnych, co może doprowadzić do aspiracji treści pokarmowej do płuc i powikłań. Wybudzanie pacjenta: Bezpośrednio po zabiegu wybudzanie pacjenta odbywa się pod nadzorem lekarza weterynarii. W trakcie okresu pozabiegowego funkcjonowanie organizmu  jest upośledzone : spada temperatura wewnętrzna ciała, wzrasta wrażliwość  zwierzęcia na bodźce zewnętrzne. Dlatego istotne jest zapewnienie mu ciepłego, zacienionego miejsca oraz odizolowanie od głośniejszych hałasów.

U pacjentów najpierw powraca świadomość, a dopiero później koordynacja ruchowa. Dlatego też zwierzątka nie należy umieszczać  na podwyższeniach ( np.  na fotelu).Nasz pupil może też być niespokojny, nieskoordynowany ruchowo i popiskujący. Są to efekty uboczne zastosowanych leków narkotycznych. Rutynowo pacjenci po zabiegach operacyjnych zabezpieczani są odpowiednio dobranymi lekami przeciwbólowymi. Pokarmy i płyny  wprowadzane są po zabiegu stopniowo, zwykle na następny dzień. Początkowo porcje są niewielkie. Zwykle także ograniczamy  ruch zwierzęcia po zabiegu w zależności od rodzaju wykonanej operacji. Rana pooperacyjna musi być  zabezpieczona przez wygryzieniem lub wylizaniem( wprowadzanie bakterii i enzymów ślinowych z jamy ustnej spowodować może infekcję i utrudnić gojenie rany chirurgicznej).W zależności od lokalizacji rany stosuje się kołnierze lub ubranka ochronne. Okres rekonwalescencji uzależniony jest  od rodzaju zabiegu  i trwać może 2 tygodnie lub dłużej.

O autorze

Aleksandra Wrzesińska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Po skończeniu studiów w 2003 roku pracowała w Klinice Weterynaryjnej dr Grzegorza Wąsiatycza w Poznaniu. Później przez wiele lat w Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Poznaniu.